PHU Sp. z o.o.
PL 81-520 Gdynia, ul. Akacjowa 50B
tel. (+48) 58 664 9296
tel./fax (+48) 58 664 9344
e-mail: info@saymon.eu

Wydruk ze strony https://saymon.com.pl

Instalacja SAYMON-Kroll WL ogrzewająca ciepłym powietrzem


Instalacja SAYMON-Kroll WL ogrzewająca
ciepłym powietrzem - schemat

Instalacja ta służy do podgrzania kruszywa w silosach. Ogrzane powietrze jest doprowadzane do komór silosowych za pomocą systemu rur i przewodów wysokoprężnych, a poprzez specjalne dysze pod wysokim ciśnieniem przetłaczane przez kruszywo. Przechodząc przez komponenty powoduje napowietrzanie, ogrzanie i osuszanie. Kruszywo pozostaje w stanie sypkim i nie ulega zbrylaniu ani zamarzaniu. System zasuw i klap regulacyjnych gwarantuje, że strumień powietrza regulowany jest oddzielnie dla każdej komory silosu. Instalacja grzewcza składa się z wysokowydajnego pieca grzewczego, wyposażonego w wysokoprężną dmuchawę i markowy palnik olejowy lub gazowy. Istnieje więc możliwość zastosowania następujących paliw: oleju opałowego, gazu ziemnego lub płynnego; oraz następujących nośników ciepła: powietrza bezpośrednio ogrzanego (np. przy instalacji nowo budowanej lub modernizowanej od podstaw), oleju termicznego poprzez wymiennik typu olej/powietrze (np. przy już istniejącej instalacji ogrzewania olejem termicznym), pary wodnej poprzez wymiennik typu para/powietrze (np. przy już istniejącej instalacji ogrzewania parą).