PHU Sp. z o.o.
PL 81-520 Gdynia, ul. Akacjowa 50B
tel. (+48) 58 664 9296
tel./fax (+48) 58 664 9344
e-mail: info@saymon.eu

Wydruk ze strony https://saymon.com.pl

Ogrzewanie nadmuchowe: Urządzenia grzewcze SZ - piece nadmuchowe SAYMON-Kroll z palnikiem uniwersalnym (multiolejowym) przeznaczonym do spalania oleju: opałowego, roślinnego, przepracowanego oraz średniociężkiego do ogrzewania w układzie kanałowym oraz otwartym

Piece nadmuchowe SAYMON-Kroll ogrzewające ciepłym powietrzem z palnikiem uniwersalnym przekonują:

  • wszechstronnością - piece nadmuchowe na olej przepracowany dają możliwość wykorzystania różnych rodzajów oleju, a przechodzenie z jednego na inny rodzaj oleju nie wymaga wymiany palnika ani podzespołów. Urządzenia dostarczane są jako kompletne z palnikiem uniwersalnym KG, zbiornikiem roboczym, agregatem paliwa, filtrem olejowym i układem pływakowo-ssawnym. Piece nadmuchowe dostępne też są w konfiguracji bez zbiornika roboczego, wówczas olej może też być pobierany bezpośrednio ze zbiornika głównego.
    Do uruchomienia urządzenia nadmuchowego niezbędne jest zapewnienie zasilania energią elektryczną i sprężonym powietrzem z układu sieciowego lub ze sprężarki. Piece nadmuchowe SAYMON-Kroll mogą być używane w systemie bezpośredniego lub kanałowego nawiewu ciepłego powietrza.
  • ekonomicznością - dzięki krótkiemu czasowi rozruchu efektywne ciepło jest otrzymywane natychmiast i bez dróg okrężnych oraz czynników pośrednich (w postaci wody lub pary) bezpośrednio przekazywane do otoczenia ogrzewanych hal i pomieszczeń. Urządzenia szczególnie ekonomiczne są tam, choć nie tylko, gdzie pozyskiwany jest zużyty olej, zwłaszcza w stacjach obsługi samochodów, zakładach serwisowych, transportowych, itp.
    Znikome nakłady montażowe i instalacyjne znacznie wpływają na zmniejszenie kosztów inwestycyjnych. Specjalnie opracowany system zapewnia filtrację, podgrzewanie, a następnie prawie bezdymne i bezwonne spalanie paliwa. Spaliny odprowadzane są oddzielnym wylotem, więc czyste i ciepłe powietrze przynosi najwyższy komfort grzewczy.
    Nabywcy tych urządzeń nie znają stale wzrastających kosztów ogrzewania. Oszczędzają z jednej strony dzięki wykorzystaniu zużytego oleju, a z drugiej dzięki wyeliminowaniu kosztownego i czasochłonnego problemu jego usuwania, zwłaszcza w miejscach jego pozyskania, dlatego też oferta SAYMON-Kroll jest specjalną ofertą dla stacji obsługi samochodów, które ponadto wykazują troskę o ochronę naszego środowiska. Spalanie oleju przepracowanego w piecu nadmuchowym SAYMON-Kroll jest najczyściejszą i najekonomiczniejszą metodą jego usuwania, przyjazną dla środowiska.

Jakość urządzeń gwarantowana jest europejskimi normami CE oraz światowymi certyfikatami QS-System, EQNet a także ISO 9001