SAYMON: Wakacyjna wyprzedaż palników multiolejowych SAYMON-Kroll - palniki w cenie od 5000 zł z VAT!

Ogrzewanie nadmuchowe: Stacjonarne piece nadmuchowe SAYMON ST na olej roślinny, przepracowany, średniociężki, opałowy oraz gaz ziemny lub płynny

Ogrzewanie nadmuchowe: Stacjonarny piec nadmuchowy SAYMON ST na olej i gaz
Stacjonarny piec nadmuchowy
SAYMON ST

Nadmuchowe piece wymiennikowe SAYMON ST to źródła ciepła:

  • które bez kłopotów i tanim kosztem możesz eksploatować w dowolnym miejscu!
  • które zapewnią komfortowe ciepło zarówno na krótkie, jak i długotrwałe potrzeby!
  • które pozostaną inwestycją ekonomiczną do wszechstronnego wykorzystania!

Uniwersalne piece nadmuchowe SAYMON ST ogrzewające ciepłym powietrzem zarówno w układzie nadmuchu bezpośredniego, jak i kanałowego są właśnie idealnym wyborem!

Urządzenia nadmuchowe SAYMON ogrzewające ciepłym powietrzem pracują całkowicie automatycznie i są:

  • natychmiast gotowe do eksploatacji, wytworzone ciepło jest oddawane bezpośrednio do otoczenia.
  • ekonomiczne, charakteryzują się wysoką sprawnością, szybkim ogrzewaniem pomieszczeń.
  • przyjazne dla środowiska, skrócenie czasu ogrzewania przynosi wymierne oszczędności – mniejsze zużycie paliwa i redukcję emisji spalin przy zachowaniu wartości cieplnych. Nabyta przez dwa dziesięciolecia praktyka oraz ekspertyzy krajowe i zagraniczne potwierdzają, że spalanie w uniwersalnych piecach nadmuchowych SAYMON przebiega czysto, prawie bezdymnie, bezwonnie i całkowicie opłacalnie.
  • komfortowe, zapewniają zimą ogrzewanie, a latem wentylację. Spaliny odprowadzane są kominem, tak więc ciepłe powietrze przynosi najwyższy komfort grzewczy. Opcjonalne rozwiązania w postaci automatyki, specjalnego układu tłumienia lub filtracji, gwarantują szczególnie cichą, efektywną, bezobsługową eksploatację.
  • uniwersalne, każdy stacjonarny piec nadmuchowy SAYMON ST można eksploatować zarówno z palnikiem olejowym, uniwersalnym, jak i gazowym, co zapewnia uniwersalność w zakresie stosowania różnego rodzaju paliw. Zwłaszcza zastosowanie palnika uniwersalnego SAYMON-Kroll KG lub palnika uniwersalnego SAYMON FP na olej roślinny, przepracowany, średniociężki zapewnia dodatkowe oszczędności i sprawia, że inwestycja zwraca się w krótkim czasie, zaś emisja spalin jest zgodna z normami i jest porównywalna z olejem opałowym. Wśród rentownych paliw na uwagę zasługują dostępne na rynku oleje średniociężkie. Ponadto doskonałym paliwem jest surowy olej roślinny z bezpośredniego tłoczenia nasion oleistych, w tym rzepaku. Możliwość stosowania paliwa biologicznego uwydatnia ekologiczny charakter grzewczy w zakresie technologii energii odnawialnej.
  • trwałe i bezpieczne, stosowane rozwiązania gwarantują wysoką jakość oraz długotrwałą żywotność. Doskonałe rozwiązania techniczne oraz staranna konstrukcja i montaż zapewniają bezawaryjną eksploatację. Wbudowana automatyka i zabezpieczenia termostatowe czuwają nad pełnym bezpieczeństwem eksploatacji. Piece nadmuchowe SAYMON ST zależnie od potrzeb mogą pracować w systemie nadmuchu bezpośredniego, jak i opcjonalnie w układzie kanałowym ze standardowym sprężem do 150 Pa.
  • dostępne tylko w profesjonalnej branży grzewczej, fachowe doradztwo zapewnia dobór odpowiedniego urządzenia stosownie do rzeczywistych potrzeb grzewczych. Zakres mocy sięga od 30 do 250 kW.

Jakość urządzeń gwarantowana jest europejskimi normami CE oraz certyfikatami ISO 9001.


Pliki do pobrania: