Jednostopniowy palnik uniwersalny (multiolejowy) SAYMON FL

Dane techniczne
\ Dane techniczne
Typ
Moc cieplna
kW
Zużycie oleju
kg/h
Zasilanie
FL 857 - 915 - 81F
FL 1680 - 1827 - 161F
FL 25142 - 28412,5 - 253F
Zmiany techniczne zastrzeżone.