Jednostopniowe palniki olejowo-gazowe (dwupaliwowe) SAYMON GMX na olej opałowy i gaz ziemny

Dane techniczne
\ Dane techniczne
Typ
Moc cieplna
kcal/h
Moc cieplna
kw
Zasilanie
GM X 019 500 -
29 500
22,6 - 34,21F
GM X 125 000 -
60 000
29 - 701F
GM X 350 000 -
130 000
58 - 1511F
GM X 4100 000 -
200 000
116 - 2321F
Zmiany techniczne zastrzeżone.