Instalacja SAYMON-Kroll przygotowująca ciepłą wodę technologiczną


Instalacja przygotowująca ciepłą wodę
technologiczną - schemat obiegu wody.

Instalacja ta służy do przygotowania ciepłej wody technologicznej zarówno do procesu mieszania jak i do transportu „gruszą” samochodem mieszarką. Instalacja składa się z wysokowydajnego kotła wodnego wyposażonego w palnik olejowy lub gazowy i węzła cieplnego z mieszaczami sterowanymi motorycznie. Przygotowanie ciepłej wody do procesu mieszania i napełnianie zbiornika betonowozu następuje automatycznie. Regulacja temperatury mieszania odbywa się w sposób skomputeryzowany bezpośrednio z pulpitu sterującego całym procesem produkcyjnym.